Banner

Mycena tristis

Mycena tristis. Cheilocystidia

Kokkonen 889/03

 

More cheilocystidia

More microscopic features

Back to Mycena tristis main page

       

 

 

© Arne Aronsen 2002-2016