Banner

Mycena speirea

Mycena speirea
1. Cheilocystidia. 2. Hypha of the pileipellis. 3. Spores. 4. Terminal cells.
O-66619

Bar = 20 µm

 

Back to Mycena speirea main page.

 

© Arne Aronsen 2002-2015